ﺒِﺴۡمِﷲﹺﻠﺮّٓﺤۡﻤٓﻦِﻠﺮّٓﺤِﻴۡمِ

 

Nabi S.A.W Bersabda:
Peniaga yang benar dan amanah bersama dengan para nabi, siddiqin dan golongan mati syahid ~ Riwayat al – Tarmizi, bertaraf ‘hasan’
Muslim saudara muslim, tidak halal seseorang muslim menjual kepada saudaranya suatu jual yang ada kecacatan tanpa diterangkan ~ Riwayat Ahmad, ibn Majah dll. Al-Hakim menyatakan sahih dan disetujui oleh al-zahabi
 

Hala tuju terkini PZS Group adalah untuk mengukuhkan teras perniagaan dengan meningkatkan kecekapan penghantaran projek,  meningkatkan kualiti produk akhir, memelihara integrity dan jenama kumpulan. Penerapan teknologi terkini akan pimpin masa depan kami  dan komitmen untuk mengekalkan reputasi  akan memacu PZS untuk memastikan kedudukan kami sebagai nama yang dipercayai bagi rakan niaga, pelabur dan pelanggan kami.

   
 

Pencapaian & Pengiktirafan

   

   

Visi

Menjadi contoh dalam perniagaan melalui piawaian amalan yang baik, amanah dan kebolehpercayaan