Perdagangan

PZS Capital terlibat dengan aktiviti pembungkusan semula dan pengedaran minyak masak bersubsidi dan tidak bersubsidi untuk pasaran tempatan.

Seterusnya, PZS Capital berancang untuk mengekspotkan minyak masak kelapa sawit ke negara seperti Cambodia dan Timur Tengah.

Sila hubungi kami untuk pertanyaan ekspot atau pengedaran pasaran tempatan.

Slider image
Slider image
Slider image
Slider image
Slider image