Pengurusan Fasiliti

Langkah memvariasikan perniagaan yang dijalankan oleh kumpulan syarikat yang bernaung dia bawah penjenamaan PZS merupakan satu langkah yang holistik untuk syarikat. Salah satunya ialah pengurusan fasiliti.

Walaupun ia adalah langkah permulaan, kepercayaan yang diberikan beberapa pihak kepada PZS sangat memberangsangkan Justeru itu, PZS hanya memperuntukkan modul pengurusan yang terbaik dalam menguruskan fasiliti-fasiliti yang dibawah kelolaannya.

Slider image
Slider image
Slider image
Slider image
Slider image
Slider image
Slider image
Slider image