Pembinaan & Kejuruteraan

Zakaria Salleh Enterprise bermula sebagai kontraktor kelas F pada tahun 1977 dan telah dinaik tarafkan ke kelas E pada tahun 1980. Seterusnya pada tahun 1985 lesen pembinaan di naiktaraf lagi ke kelas D. Pada tahun 1995, Zakaria Salleh Enterprise di perbadanankan sebagai sebuah syarikat sendirian Berhad mengikut akta syarikat 1965 dan namanya ditukar kepada Pembinaan Zakaria Salleh Sdn Bhd (PZS).

Untuk memantapkan lagi pengurusan syarikat, PZS juga memperolehi pengiktirafan daripada 1SO 9001:2008 dan seterusnya memperolehi pengiktirafan CIDB G7, PKK taraf Bumiputra dan SPAN C2 & C3.

PZS sangat aktif dalam bidang pembinaan infrastruktur dan bangunan dan telah banayak menyempurnakan kerja sedemikian di seluruh negeri Kedah, Perlis dan Pulau Pinang. Pada tahun 2001, PZS telah dinaiktarafkan lessen pembinaannya kepada taraf Bumiputra kelas A oleh pihak PKK.

PZS juga diantara syarikat pembinaan bumiputra yang berjaya menyempurnakan kesemua projek-projek pembinaannya lebih awal dari tarikh yang ditetapkan, dan ini menjadi antara kekuatan dan sebab utama PZS dipilih oleh pelanggan kami untuk menyempurnakan projek-projek mereka.

Slider image
Slider image
Slider image
Slider image
Slider image
Slider image
Slider image

Projek Terkini


Projek Terdahulu